1
1
1
1

محصولات

Q Sepharose Fast Flow

مشاهده محصول

Nickel Sepharose 6B Fast Flow

مشاهده محصول

Capto Core 700 Sepharose

مشاهده محصول

SP Sepharose Fast Flow

مشاهده محصول

CM Sepharose Fast Flow

مشاهده محصول

Phenyl Sepharose

مشاهده محصول

Protein A Sepharose

مشاهده محصول

DEAE Sepharose Fast Flow

مشاهده محصول

Ni-NTA Sepharose Fast Flow

مشاهده محصول

Sepharose Cl-2B , Cl-4B , Cl-6B

مشاهده محصول

Epoxy-Activated Sepharose

مشاهده محصول

ویژگی های محصولات شرکت نوآوران زیست

دانش فنی بالا

برای اولین بار در کشور

دوستدار محیط زیست

بر پایه علوم نوین

هم سطح برندهای جهانی

پژوهش محور

کاتالوگ محصولات شرکت نوآوران زیست

لیست محصولات

دریافت

کاتالوگ جامع محصولات ARG Biotech

دریافت

تخلیص پروتئین

دریافت

اخبار و مقالات

فروش رزین های کروماتوگرافی تبادل یونی

انتخاب ارگ به عنوان فناور برگزیده استان آذربایجان شرقی

حضور ارگ در ایران بایو 1400