1
1
1
1
1

محصولات

Capto Q Sepharose

مشاهده محصول

Ig Sepharose Fast Flow

مشاهده محصول

Nickel Sepharose 6B Fast Flow

مشاهده محصول

Magnetic Sepharose Nickel

مشاهده محصول

Phenyl Sepharose

مشاهده محصول

Collagen Sepharose

مشاهده محصول

DEAE Sepharose

مشاهده محصول

Ni-NTA Sepharose Fast Flow

مشاهده محصول

Sepharose Cl-2B

مشاهده محصول

ویژگی های محصولات شرکت نوآوران زیست

دانش فنی بالا

برای اولین بار در کشور

دوستدار محیط زیست

بر پایه علوم نوین

هم سطح برندهای جهانی

پژوهش محور

کاتالوگ محصولات شرکت نوآوران زیست

کاتالوگ نیکل سفاروز و نیکل NTA سفاروز

دریافت

کاتالوگ جامع محصولات ARG Biotech

دریافت

تخلیص پروتئین

دریافت

اخبار و مقالات

دعوت به همکاری در شرکت نوآوران زیست گستر ارگ

اهمیت رزین های کروماتوگرافی تخلیص کننده در صنعت تولید داروهای نوترکیب

تولید نیمه صنعتی انواع رزین های کروماتوگرافی تخلیص کننده داروهای نوترکیب