روش IMAC Chromatography تکنیکی بسیار قدرتمند جهت خالص سازی دسته ویژه ای از ماکرومولکول های هدف می باشد که مزیت اصلی این روش قدرت تفکیک و راندمان جداسازی بالا می باشد. در روش تخلیص کروماتوگرافی IMAC ، پروتئین هدف با یک لیگاند ویژه متصل شده به ساپورت کروماتوگرافی میانکنش برگشت پذیر برقرار می کند. بطور معمول از فلز تثبیت شده بر روی ساپورت برای خالص سازی پروتئین های نوترکیب حاوی دنباله پلی هیستیدین استفاده می شود. انواع این ساپورت ها عبارتند از Ni-sepharose و NTA-sepharose و Co-sepharose و Fe-sepharose و Glutathione-sepharose و p-Aminobenzamidine-sepharose. ساپورت هایی که حاوی گلوتاتیون با اتصال کووالانسی برای تخلیص پروتئین های ادغامی GST به کار گرفته می شوند. از آنجاییکه بخش GST از پروتئین ادغامی با تمایل بالا ( برخلاف پروتئن های میزبان) به گلوتاتیون می چسبد، این تکنیک زمینه را برای راندمان های بالای تخلیص فراهم می سازد.

شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ محصولات متعددی را جهت خالص سازی دنباله HIS پروتئینی و همچنین دنباله GST پروتئینی تولید کرده است که مهمترین آن ها رزین بسیار پرکاربرد نیکل سفاروز (نیکل آگاروز)، رزین نیکل NTA سفاروز (نیکل NTA آگاروز)، گلوتاتیون سفاروز و …. می باشند.

نام کالا کد کالا
1 ArgPure Nickel Sepharose 6B Fast Flow Ni-S54
2 ArgPure Glutathione Sepharose Fast Flow Gl-S55
3 ArgPure Ni-NTA Sepharose Fast Flow Ni-S60
4 ArgPure IMAC Sepharose Fast Flow IMAC-S71
5 ArgPure Cobalt Sepharose Fast Flow Co-S72
6 ArgPure Iron Sepharose Fast Flow Fe-S73
7 ArgPure Copper Sepharose Fast Flow Cu-S74