خانه / ;رزین کروماتوگرافی، داروهای نوترکیب، سفاروز، نیمه صنعتی، ارگ بیوتک
توسط مدیر سایت در ۱۴۰۰/۰۶/۰۵        0نظرات

اهمیت رزین های کروماتوگرافی در صنعت تولید داروهای نوترکیب به عنوان بخش پایین دستی استراتژیک این حوزه بسیار بالا می باشد. با استفاده از رزین های کروماتوگرافی در خالص سازی بیومولکول های تولید شده [...]