خانه / ;رزین کروماتوگرافی، رزین تبادل یونی، سلولز، نیمه صنعتی، ارگ بیوتک
توسط مدیر سایت در ۱۳۹۹/۰۵/۰۸        0نظرات

تولید نیمه صنعتی رزین DEAE Cellulose در ARG Biotech برای اولین بار در کشور شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ موفق گردید رزین تبادل آنیونی دی اتیل آمینواتیل سلولز در مقیاس نیمه صنعتی تولید و [...]