خانه / فن بازار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، ارگ بیوتک، روز زیست فناوری
توسط مدیر سایت در ۱۳۹۸/۱۰/۱۸        0نظرات

فن بازار زیستی دانشگاه تربیت مدرس یکی از رویدادهای جنبی رویداد روز زیست فناوری در این دانشگاه می باشد. شرکت نوآوران زیست گستر ارگ به عنوان یکی از شرکت های فعال در حوزه زیست فناوری، حضور فعالی را [...]