خانه / مقابله با کرونا، معاونت علمی ریاست جمهوری، رزین های کروماتوگرافی
توسط مدیر سایت در ۱۳۹۹/۰۱/۱۴        0نظرات

همکاری ARG Biotech با شرکت های داروسازی در راستای مقابله با کرونا شرکت نوآوران زیست گستر ارگ به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان فعال کشور در حوزه زیست فناوری، فعالیت گسترده ای را در راستای تامین [...]