خانه / مواد اولیه واکسن کرونا
توسط مدیر سایت در ۱۴۰۰/۰۴/۲۴        0نظرات

تولید نیمه صنعتی انواع رزین های کروماتوگرافی تخلیص کننده داروهای نوترکیب با توجه به اینکه یکی از نیازهای استراتژیک کشور در حوزه طراحی و تولید داروهای بیولوژیکی، رزین های کروماتوگرافی مورد استفاده [...]