Protein A Sepharose

Protein A Sepharose

اشتراک گذاری

Description

ArgPure Protein A Sepharose

PA-S101

 IgG Antibodies Purification Resin