Affinity chromatography

کروماتوگرافی تمایلی روشی پرقدرت و اختصاصی جهت جداسازی و خالص سازی برخی از آنتی بادی های ارزشمند، آنزیم های مهم و یا دیگر ماکرومولکول های پرکاربرد می باشد. در روش تخلیص Affinity Chromatography، ساختار ماکرومولکول هدف با یک لیگاند ویژه متصل شده به ساپورت کروماتوگرافی (بر پایه آگاروز) میانکنش برگشت پذیر برقرار می کند.شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ با در اختیار داشتن کادری مجرب و با برنامه ریزی منسجم توانسته است با توجه به ضرورت خودکفایی کشور در پروسه تولید برخی از آنتی بادی ها و آنزیم های استراتژیک و همچنین با درنظر گرفتن نیازمندی های شرکت های دارویی کشور، دسته ای از رزین های تخلیص کننده اختصاصی بر مبنای کروماتوگرافی تمایلی (AC) مانند رزین تخلیص کننده ال-اسپارژیناز، رزین تخلیص کننده آلفا آمیلاز، رزین تخلیص کننده آنتی بادی ایمونوگلوبولین جی (IgG) و … را طراحی و سنتز نماید.
نام کالاکد کالاکاربرد
1ArgPure p-Aminobenzamidine SepharosePAB-S81تخلیص آنزیم آلدهید اکسیداز
2ArgPure Arsanilic acid SepharoseArs-S82تخلیص آنزیم آلکالین فسفاتاز
3ArgPure Asp SepharoseAsp-S83تخلیص آنزیم آل-اسپارژیناز
4ArgPure Alpha SepharoseAA-S84تخلیص آنزیم آلفا آمیلاز
5ArgPure Ig SepharoseIg-S91تخلیص آنتی بادی مونوکلونال ایمنوگلوبولین G
6ArgPure Collagen SepharoseCg-S121تخلیص کلاژن تیپ II

ساختار محصولات