محصولات دسته بندی

IMAC Chromatography Resins

توضیحات دسته بندی

روش IMAC Chromatography تکنیکی بسیار قدرتمند جهت خالص سازی دسته ویژه ای از ماکرومولکول های هدف می باشد که مزیت اصلی این روش قدرت تفکیک و راندمان جداسازی بالا می باشد. در روش تخلیص کروماتوگرافی IMAC ، پروتئین هدف با یک لیگاند ویژه متصل شده به ساپورت کروماتوگرافی میانکنش برگشت پذیر برقرار می کند. بطور معمول از فلز تثبیت شده بر روی ساپورت برای خالص سازی پروتئین های نوترکیب حاوی دنباله پلی هیستیدین استفاده می شود. انواع این ساپورت ها عبارتند از Ni-sepharose و NTA-sepharose و Co-sepharose و Fe-sepharose و Glutathione-sepharose و p-Aminobenzamidine-sepharose. ساپورت هایی که حاوی گلوتاتیون با اتصال کووالانسی برای تخلیص پروتئین های ادغامی GST به کار گرفته می شوند. از آنجاییکه بخش GST از پروتئین ادغامی با تمایل بالا ( برخلاف پروتئن های میزبان) به گلوتاتیون می چسبد، این تکنیک زمینه را برای راندمان های بالای تخلیص فراهم می سازد.

شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ محصولات متعددی را جهت خالص سازی دنباله HIS پروتئینی و همچنین دنباله GST پروتئینی تولید کرده است که مهمترین آن ها رزین بسیار پرکاربرد نیکل سفاروز (نیکل آگاروز)، رزین نیکل NTA سفاروز (نیکل NTA آگاروز)، گلوتاتیون سفاروز و …. می باشند.

نام کالاکد کالا
1ArgPure Nickel Sepharose 6B Fast FlowNi-S54
2ArgPure Glutathione Sepharose Fast FlowGl-S55
3ArgPure Ni-NTA Sepharose Fast FlowNi-S60
4ArgPure IMAC Sepharose Fast FlowIMAC-S71
5ArgPure Cobalt Sepharose Fast FlowCo-S72
6ArgPure Iron Sepharose Fast FlowFe-S73
7ArgPure Copper Sepharose Fast FlowCu-S74