محصولات دسته بندی

Ion-exchange Chromatography Resins

توضیحات دسته بندی

ArgPure Ion-exchange Chromatography Resins

در روش Ion-exchange Chromatography یا کروماتوگرافی تبادل یونی، پروتئین ها بر اساس تفاوت بارسطحی شان از هم جدا می شوند. خالص سازی بر اساس یک میانکنش برگشت پذیر بین یک پروتئین باردار و یک بستر یا لیگاند با بار مخالف ( برهمکنش های یونی) است. در روش ژل فیلتراسیون پروتئین های که خالص سازی شده اند رقیق می شوند ولی در این متد رقیق نمی شوند. ساپورت (بستر فاز ثابت) در این روش دارای گروه های اسیدی و قلیایی متعددی می باشد که این تعویض کننده های یونی قلیایی شامل گروه های با بار مثبت اند که تعویض کننده آنیونی نامیده می شوند. تعویض کننده های کاتیونی حامل گروه های با بار منفی اند که گروه های با بار مثبت را جذب می کنند.

انواع ساپورت های تولیدی در شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ در بخش رزین های کروماتوگرافی تبادل یونی عبارتند از DEAE-sepharose و Q-sepharose و CM-sepharose و SP-sepharose

نام کالاکد کالا
1ArgPure DEAE Sepharose Fast FlowDEAE-S56
2ArgPure Q Sepharose Fast FlowQ-S57
3ArgPure CM Sepharose Fast FlowCM-S58
4ArgPure SP Sepharose Fast FlowSP-S59

رزین های کروماتوگرافی تبادل یونی تولید شده در شرکت نوآوران زیست گستر ارگ برپایه پلیمر طبیعی آگاروز (سفاروز) بوده و بطور میانگین از دانه بندی 40 الی 160 میکرون برخوزذار می باشد.

با توجه به نیازهای مشتریان جهت خالص سازی انواع پروتئین های دارویی با خلوص بسیار بالا در برخی موارد نیاز است که رزین های کروماوگرافی تبادل یونی از دانه بندی کوچکتر برخوردار باشند که امکان تامین این نوع از رزین های کروماتوگرافی تبادل یونی با توجه به سیستم دانه بندی بسیار پیشرفته شرکت، در اسرع وقت امکان پذیر می باشد که در جدول زیر این نوع از Ion-exchange Chromatography Resins قابل مشاهده می باشد.

نام کالاکد کالا
5ArgPure Capto DEAE SepharoseDEAE-S156
6ArgPure Capto Q SepharoseQ-S157
7ArgPure Capto CM SepharoseCM-S158
8ArgPure Capto SP SepharoseSP-S159