خانه / وزیر بهداشت، دکتر نمکی، ارگ بیوتک، رزین های کروماتوگرافی، زیست فناوری، روز ملی پژوهش
توسط مدیر سایت در ۱۳۹۹/۰۹/۲۸        0نظرات

رونمایی وزیر بهداشت از رزین های کروماتوگرافی ارگ بیوتک به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، محصول زیست فناوری، رزین‌های کروماتوگرافی برای خالص‌سازی داروهای نوترکیب شرکت نوآوران زیست [...]