توسط مدیر سایت در ۱۳۹۹/۰۹/۲۸        0نظرات

رونمایی وزیر بهداشت از رزین های کروماتوگرافی ارگ بیوتک به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، محصول زیست فناوری، رزین‌های کروماتوگرافی برای خالص‌سازی داروهای نوترکیب شرکت نوآوران زیست [...]