فرایند خالص سازی ماکرومولکولها (پروتئین ها، آنزیم ها، پپتیدها)

انتظار می رود برای تخلیص پروتئین ها با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها دو یا سه روش مرحله جداسازی لازم باشد. این روشها خالص سازی عبارتند از روش کروماتوگرافی طرد اندازه SEC یا ژل فیلتراسیون، روش کروماتوگرافی تعویض یونی IEC، کروماتوگرافی تمایلی و کروماتوگرافی برهمکنش آبگریز HIC. داخل ستون های کروماتوگرافی مواد پر کننده (ساپورت) قرار دارد که دارای نقاط فعالی از قبیل هیدروفوب، یونی، منافذ دار و یا نقاط فعال شده توسط لیگاند های اختصاصی می باشند. وظیفه ساپورت ( ماتریس، ماده پر کننده ستون) فقط حفظ نقاط فعال و عدم ایجاد واکنشهای غیرضروری با پروتئین یا دیگر ترکیبات محلول می باشند. خصوصیات اصلی این ساپورت ها استحکام، واکنشهای غیر اختصاصی جزئی، پایداری شیمیایی و ساختار با منافذ باز می باشد. انواع مختلف ساپورت های تجاری عبارتند از سفاروز (sepharose)، سلولز (cellulose)، سفادکس (sephadex)، سفاکریل (sephacryl)، سفاروز مغناطیسی (magnetic sepharose) و سلولز مغناطیسی (magnetic cellulose).

اشتراک گذاری این مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *