Q Sepharose Fast Flow

Q Sepharose Fast Flow

اشتراک گذاری

توضیحات

ArgPure Q Sepharose Fast Flow

Q-S57

رزین تبادل یونی Q سفاروز